Sunday, January 24, 2010

爱可以恒久,因为彼此坚信。爱可以信任,因为彼此守信。只有守信,爱才可以恒久。记住当你为对方戴上戒指承诺他/她不论有病无病,富贵贫穷,都会一生一世爱护对方,保护对方。记住,说了,就要守信 ... 才会有真爱。